Balada Solitaria 004

BaladaSolitaria004

Na súa contradición, disfrazado, o tempo é un asasino estático, un mentirán, un finxidor que engana.

Eu non me movo.

El si, co seu imperceptíbel minuteiro envelenado, co seu fastío, que me devora.